Uzależnienie od alkoholu i narkotyków potrafi zniszczyć całe życie człowieka, bez względu na zajmowaną przez niego pozycję społeczną. W jednej chwili może sięgnąć on dna, stracić rodzinę, przyjaciół i pracę.

Nie bój się sięgnąć po profesjonalną pomoc!

Nasz ośrodek leczenia uzależnień w Katowicach wychodzi na przeciw Twoim oczekiwaniom!

Prowadzimy psychoterapię uzależnień, która obejmuje leczenie alkoholizmu i leczenie uzależnień innego rodzaju. Alkoholizm, podobnie jak i inne nałogi, leczy się na drodze psychoterapii uzależnień, obejmującej:

  • terapię indywidualną, w której pacjent spotyka się z terapeutą w cztery oczy,
  • terapię grupową, gdzie na większym forum można omówić swoje aktualne trudności i problemy związane z nałogiem,

Zarówno terapie alkoholowe, jak i leczenie odwykowe narkomanów indywidualnie i grupowo ma prowadzić do jak najlepszego radzenia sobie z głodem uzależnienia. Uczestnicy psychoterapii uzależnień uczą się, na czym polega mechanizm nałogu, jak utrzymać abstynencję oraz wyrażać swoje emocje w inny sposób, niż sięgając po alkohol, narkotyki czy dopalacze.