Badania na broń


Biegli do wydawania orzeczeń na pozwolenie na posiadanie broni mgr Julia Wyszomirska, mgr Aneta Kozłowska

Kompleksowe badania pracowników ochrony
Badanie psychologiczne dla pracowników posiadających lub ubiegających się o wpis na listę wykwalifikowanych pracowników Ochrony fizycznej.
Badania lekarskie: psychiatra, okulista, lekarz orzecznik dla pracowników posiadających  lub ubiegających się o wpis na listę wykwalifikowanych pracowników Ochrony fizycznej – 400,00 zł

RABATY DLA GRUP I FIRM!

Pracownia Badań Psychologicznych prowadzi badania lekarskie i  psychologiczne  dla  osób  ubiegających się lub  posiadających pozwolenie na broń. Istnieje możliwość kompleksowego wykonania badań oraz wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
BADANIA NA BROŃ
lekarskie dla osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie
na broń – 350,00 zł
psychologiczne dla osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie
na broń – 200,00 zł

W PAKIECIE TANIEJ!