Plagą XXI wieku są wszelkiego rodzaju uzależnienia. Nałogi niszczą uporządkowane życie ludzi w różnym wieku i o różnych pozycjach społecznych. Alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera czy inne podobne nałogi powodują, że tracimy z oczu to, co najważniejsze. Nasz gabinet w Katowicach prowadzi profesjonalną diagnozę uzależniania o od różnych używek oraz indywidualną i grupową terapię uzależnień.

Diagnoza uzależnienia od alkoholu czy komputera i narkotyków polega na prawidłowym rozpoznaniu problemu. Samo uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym i w ten sposób należy je traktować. Być może wydaje Wam się, że osoba bliska – mama, tata, syn, córka, brat czy siostra ma problemy z alkoholizmem, ale w praktyce wcale tak nie jest. Najlepiej wtedy spotkać się z terapeutą i przedstawić swoje wątpliwości. Objawy jakie daje alkoholizm mogą być nieswoiste. Sami alkoholicy potrafią także doskonale maskować swój nałóg, nawet sami przed sobą.

Jesteśmy gotowi do postawienia profesjonalnej diagnozy stanu pacjenta, na podstawie doświadczenia klinicznego oraz rozumienia istoty zaburzeń.