Zakres terapeutyczny


PROBLEMY OSOBISTE
f_1
niedowartościowanie, trudności w kontaktach interpersonalnych, osamotnienie, brak wiary w siebie i swoje umiejętności, poczucie braku akceptacji, poczucie winy, poczucie braku sensu życia…

KRYZYSY MAŁŻEŃSKIE
f_2
kryzysy małżeńskie i partnerskie, trudności w komunikawaniu się z małożonkiem i partnerem, zdrada, odejście małżonka lub partnera i wynikające stąd problemy emocjonalne, problemy w związku, problemy w sytuacjach rozwodowych, rozstaniowych…
PROBLEMY WYCHOWAWCZE
f_3
związane z wychowaniem dzieci będącymi w okresie dorastania, problemy z zaburzeniami zachowania u małych dzieci…
NERWICE, DEPRESJE, LĘKI
f_4
jak sobie z nimi radzić i jak się ich pozbyć, tworzenie profilu intelektualno-osobowościowego…

PROBLEMY RODZINNE
trudności w relacjach rodzice-dzieci,
konfilkty rodzinne…