W rodzinach i w związkach, w których jedna z bliskich osób jest uzależniona od alkoholu, narkotyków czy innych substancji, może wystąpić tzw. syndrom współuzależnienia. Najczęściej wiąże się on z alkoholizmem, choć coraz częściej mówi się o nim w kontekście także narkomanii czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Problem współuzależnienia jest poważny, ale nie jest jednoznaczny. Terapia uzależnień powinna obejmować swoim zakresem nie tylko pomoc dla osób walczących z uzależnieniami, ale i osoby współuzależnione.

W ośrodku terapii uzależnień w Katowicach prowadzimy psychoterapię osób współuzależnionych. Dzięki niej można podnieść jakość życia osób, które od lat obcują z narkomanami i alkoholikami. Uzależnienie jest ogromnym zagrożeniem dla istnienia związków międzyludzkich i rodziny. Burzy zaufanie, łamie stabilność emocjonalną współmałżonków, a zwłaszcza dzieci w rodzinie. Mogą one walczyć z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Psycholog z naszego gabinetu rozpozna problem i pomoże w pozbyciu się go, choć często osoby współuzależnione wymagają długotrwałej terapii.