Kwalifikacje zawodowe


 

WYKSZTAŁCENIE

2012-nadal
Studia Psychoterapii i Psychodramy Śląska Szkoła Psychoterapii w Gliwicach
2005-2007
Studium Terapii Uzależnień, na kierunku Specjalista Terapii Uzależnień
1998-2003
Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

2011 r.
szkolenie dla biegłych sądowych.
– Sąd Okręgowy Katowice
2011 r.  
szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej
– Practest. Warszawa
2010 r.
kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania
osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni
2008 r. 
szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa
2007 r.
certyfikat specjalisty ds. uzależnień. Warszawa
2005 r.
certyfikat doradcy w dziedzinie HIV / AIDS
– Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie
2004 r.
szkolenie terapii ofiar i sprawców przemocy
– Polski Instytut Ericsonowski w Katowicach
2002 r.
szkolenie rehabilitacji psychiatrycznej
– Centrum Psychiatrii w Katowicach