Kwalifikacje zawodowe


 

WYKSZTAŁCENIE

2012-2016
Studia Psychoterapii i Psychodramy Śląska Szkoła Psychoterapii w Gliwicach
2005-2007
Studium Terapii Uzależnień, na kierunku Specjalista Terapii Uzależnień
1998-2003
Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

2011
szkolenie dla biegłych sądowych – Sąd Okręgowy Katowice
2011
szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej – Practest. Warszawa
2010
kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania
osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni
2008
szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej – Warszawa
2007
certyfikat specjalisty ds. uzależnień – Warszawa
2005
certyfikat doradcy w dziedzinie HIV / AIDS – Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie
2004
szkolenie terapii ofiar i sprawców przemocy
– Polski Instytut Ericsonowski w Katowicach
2002
szkolenie rehabilitacji psychiatrycznej – Centrum Psychiatrii w Katowicach