Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nierozwiązywane na bieżąco problemy osobiste pogłębiają się i rzutują na jakość naszego życia na bardzo długi czas. Racjonalne podejście do problemów osobistych powinno polegać na planowym postępowaniu w obliczu trudnych wyzwań życiowych.

W pierwszej kolejności pomożemy Państwu określić, w czym tkwi problem. Nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, że to każdy z nas powinien przyznać przed sobą, że ma z czymś kłopot. Owym problemem może być niedowartościowanie, wynikające ze wcześniejszych problemów rodzinnych, z braku akceptacji w grupie społecznej czy z zewnętrznych kompleksów. Pomagamy w pokonywaniu trudności w kontaktach interpersonalnych, przełamując stopniowo nieśmiałość naszych pacjentów i wzbudzając w nich większe poczucie własnej wartości. Z pomocą wykwalifikowanych terapeutów każdy z Was zwalczy poczucie braku akceptacji, poczucie winy i braku sensu w dotychczasowym życiu. Odkryjecie Państwo swoją wartość, zdolności, talenty i cele, do których warto dążyć.

Problemem osobistym może być osamotnienie, brak wiary we własne siły i możliwości. Przez to dana osoba nie podejmuje żadnej aktywności w obawie przed niepowodzeniem. Problem z alkoholem, który pozwala choć na chwilę zapomnieć o nijakości życia, działa destrukcyjnie na pacjenta. Wskażemy, jaki jest wpływ picia na problemy osobiste i postaramy się go przezwyciężyć wraz z Państwem.