Zgodnie z terminologią medyczną, lęk jest stanem psychofizycznym wywołanym przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. W praktyce u osób chorych na takie zaburzenia poczucie silnego, obezwładniającego lęku może wywołać dosłownie wszystko. Osoby mające lęki mają poczucie zagrożenia, co wpływa negatywnie na ich nastrój. Przestają zachowywać się normalnie. Jeśli poczucie zagrożenia towarzyszy im przez długi czas, może to prowadzić do nerwicy lub depresji lękowej. Lęk może powstawać jako reakcja obronna organizmu człowieka na bezpośrednio zagrażające mu niebezpieczeństwo. Niemniej, chorzy na zaawansowane stany lękowe mogą odczuwać lęk z przypadku całkowicie nierealnych, wymyślonych sytuacji.
Przyczyna lęku nie do końca jest znana, ale związana jest z oddziaływaniem otoczenia na pacjenta. Można upatrywać ją w przeżyciach wewnętrznych człowieka oraz w problemach z dzieciństwa. Stany lękowe mogą znacznie utrudnić życie i odsunąć pacjenta poza kręg społeczny. Warto im przeciwdziałać i leczyć lęki, aby odzyskać swój komfort życia na co dzień. Zapraszamy do naszego centrum leczenia lęków w Katowicach.