Badania dla kierowców


 

ZAPISY: tel. 668 965 610, ADRES: ul. Konstantego Damrota 10, 40-952 Katowice
(w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ Katowice)Pracownia badań psychologicznych „Twój Balans. Iwona Hildebrandt” została zarejestrowana pod numerem 164/12 na liśœcie pracowni upoważnionych do wydawania orzeczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy i operatorów maszyn w ruchu.
Psycholog przeprowadzający badanie – mgr Aneta Kozłowska, wpisana przez Marszałka Województwa ŒŚląskiego na listę psychologów uprawnionych pod numerem
ewidencyjnym: S-249

CENNIK BADANIA:
psychologiczne badanie kierowców…………………………………………….150 zł
psychologiczne badanie kierowców
na podstawie skierowania Policji ………………………………………………..150 zł
psychologiczne badanie operatorów
osób pracujących na wysokośœci etc. ……………………………………………..80 zł
CZAS TRWANIA BADAŃ:
dla kierowców – około 60 minut
dla operatorów maszyn – około 45 minut

Badania przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo.

BADANIA WYKONUJEMY DLA:

 • kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy (A, B, C, D, E)
 •  operatów w wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dzwigów),  wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjallstycznych badań psychologicznych
 • osób pracujących na wysokośœci
 • osób pracujących na stanowiskach górniczych
 • kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji (kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu œśrodka działającego podobnie do alkoholu, sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni, kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniki badania lekarskiego stwierdzona zostanie koniecznoœść przeprowadzenia badania psychologicznego, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicnzych do kierowania pojazdami)
 • kandydatów na instuktorów i egzaminatorów nauki jazdy w ramach okresowych badań profilaktycznych zatrudnionych na stanowisku lub wykonujących przewozy na potrzeby własne lub ubiegających się o ponowne prawo jazdy osób ubiegających się opracę na stanowisko kierowcy zawodowego (również za granicą)
 • kierowców i kandydatów do sportów rajdowych strażaków, ratowników i innych osób wykonująych prace związane z dużym obciązeniem psychicznym, prace w stresie

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA:

wymagany dokument:

 • dowód osobisty (lub paszport),
 • prawo jazdy (kierowcy),
 • numer NIP,
 • okulary (jeśœli badany używa je do prowadzenia pojazdu)

stan badanego:

 • wypoczęty, bez oznak spożycia alkoholu


ZAPISY: tel. 668 965 610
ADRES: ul. Konstantego Damrota 10, 40-952 Katowice
(w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ Katowice)