Badania dla kierowców


 

ZAPISY: tel. 668 965 610, ADRES: ul. Panewnicka 36, 40-730 Katowice
Pracownia badań psychologicznych „Twój Balans. Iwona Hildebrandt” została zarejestrowana pod numerem 164/12 na liście pracowni upoważnionych do wydawania orzeczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy i operatorów maszyn w ruchu.
Psycholog przeprowadzający badanie – mgr Aneta Kozłowska, wpisana przez Marszałka Województwa Śląskiego na listę psychologów uprawnionych pod numerem
ewidencyjnym: S-249

CENNIK BADANIA:

 • psychologiczne badanie kierowców…………………………………………………………..150 zł
 • psychologiczne badanie kierowców na podstawie skierowania Policji ……..150 zł
 • psychologiczne badanie operatorów wózków widłowych………………………….200 zł
 • psychologiczne badanie zabezpieczenia technicznego ……………………………..350 zł
 • osób pracujących na wysokości etc. ………………………………………………………….300 zł
 • inne badania ……………………………………………………………………kontakt telefoniczny
 • CZAS TRWANIA BADAŃ:

 • dla kierowców – około 60 minut
 • dla operatorów maszyn – około 45 minut
 • Badania przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo.

  BADANIA WYKONUJEMY DLA:

  • kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy (A, B, C, D, E)
  •  operatów w wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów),  wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
  • osób pracujących na wysokości
  • osób pracujących na stanowiskach górniczych
  • kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji (kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu œśrodka działającego podobnie do alkoholu, sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni, kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniki badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami)
  • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy w ramach okresowych badań profilaktycznych zatrudnionych na stanowisku lub wykonujących przewozy na potrzeby własne lub ubiegających się o ponowne prawo jazdy osób ubiegających się o pracę na stanowisko kierowcy zawodowego (również za granicą)
  • kierowców i kandydatów do sportów rajdowych strażaków, ratowników i innych osób wykonujących prace związane z dużym obciążeniem psychicznym, prace w stresie

  JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA:

  wymagany dokument:

  • dowód osobisty (lub paszport),
  • prawo jazdy (kierowcy),
  • numer NIP,
  • okulary (jeśli badany używa je do prowadzenia pojazdu)

  stan badanego:

  • wypoczęty, bez oznak spożycia alkoholu


  ZAPISY: tel. 668 965 610
  ADRES: ul. Panewnicka 36, 40-730 Katowice